Färjestads cykel & motor Auktoriserad STIHL Fackhandlare

Personuppgiftshantering SOP

Tack för ditt intresse för vår webbplats. Att skydda din personliga integritet är mycket viktigt för oss. Nedan kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter. [Genom att kryssa i rutan på angiven plats samtycker jag till behandling av mina personuppgifter i enlighet med dessa villkor.

Insamling, bearbetning och användning av personuppgifter
Samtliga personrelaterade uppgifter (personuppgifter) inom ramarna för våra onlinetjänster behandlas alltid konfidentiellt och enligt gällande lagar och förordningar. Insamling, bearbetningen samt användning är endast till för genomförande av online köp och för att kunna ge dig som kund bästa möjliga service och rådgivning samt behovsbaserade produktbeskrivningar och tillvaratagandet av egna affärsintressen vid t.ex. onlineförsäljning.

De personuppgifter du fyller i vid en beställning kommer vi utan ditt godkännande endast använda till att genomföra beställningen. Efter att köpet och betalningen fullgjorts spärras dina uppgifter för fortsatt användning och kommer att raderas enligt satta tidsfrister i gällande skatte- och civilrättslagstiftning m.m. om du inte gett ditt uttryckliga samtycke till fortsatt användning av dina personuppgifter.

Användande av cookies/kakor
För att ge dig som besökare av vår webbplats en så bra upplevelse som möjligt använder vi på vissa sidor så kallade cookies/kakor. En del av dessa cookies/kakor är helt nödvändiga för funktionaliteten på webbplatsen. En cookie/kaka är en liten fil som lagras i din dator när du besöker vår webbplats. Några av de cookies/kakor som vi använder oss av raderas när webbläsaren stängs (så kallade sessioncookies). Andra cookies/kakor (varaktiga cookies/kakor) lagras på din dator tills de tas bort. Dessa varaktiga cookies/kakor hjälper våra eller våra partners server att känna igen dig vid ditt nästa besök. Du kan ställa in din webbläsare, så att du alltid informeras och måste acceptera cookies/kakor eller att du i vissa fall eller generellt aldrig accepterar cookies/kakor. Om du inte tillåter användningen av cookies/kakor kan vissa funktioner och sidor inte fungera som de ska.

Återkallelse av samtycke m.m.
Du har alltid möjlighet att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Vi kommer då att vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillmötesgå en sådan begäran och säkerställa att dina personliguppgifter raderas. Du har rätt, att när som helst, begära ut information om de av oss lagrade personliga uppgifterna för dig. Dessutom har du enligt lag rätt att kräva att dina personliga uppgifter rättas, spärras och raderas.

Ändringar i vår personuppgiftshantering
I takt med vidareutvecklingen av Internet kommer vi att löpande anpassa vår hantering av personuppgifter. Alla eventuella ändringar kommer att finnas på denna sida i god tid så att du kan hålla dig uppdaterad om den aktuella statusen av vår personuppgiftshantering.

Webbplatsanalyser med Google Analytics
Denna webbplats använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google“). Google Analytics använder cookies/kakor, små filer som lagras i din dator, och som möjliggör en analys av hur webbplatsen används. Informationen som skapas av cookies/kakorna utifrån ditt användande av webbplatsen överförs till en av Googles servrar, vanligtvis i USA, och lagras där.

Om du aktiverat IP-anonymiseringen för denna webbplats (inte tillåtit cookies/kakor), kommer din IP-adress att kortas av innan den överförs till en av Googles servrar i USA. Detta gäller för användare inom medlemsstater i Europeiska unionen eller andra parter inom det Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet. Bara i undantagsfall kommer hela IP-adressen att föras över till en av Googles servrar i USA innan den kortas av. IP-anonymiseringen är aktiv på denna webbplats. På vårt uppdrag kommer Google använda informationen för att utvärdera hur du använder vår webbplats, och för att sammanställa rapporter över alla webbaktiviteter, och erbjuda annan service relaterad till internetanvändandet och de tjänster som erbjuds av webbplatsen.

Den IP-adress som överförs av din webbläsare till Google Analytics kommer inte att användas av Google tillsammans med andra uppgifter som Google innehar. Du kan förhindra att cookies/kakor lagras genom en inställning i din webbläsare. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att vissa funktioner och sidor i detta fall inte kommer att fungera som de ska.

Du kan förhindra att de cookies/kakor som skapas i och med att du använder webbplatsen överförs till Google (inkl. din IP-adress) och att de bearbetas av Google genom att ladda ner och installera en Plugin i din webbläsare som finns tillgänglig på nedanstående länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se

Vidareförmedling av webbanalysdata
De data som tas fram med hjälp av Google Analytics webbanalystjänst kommer också att användas av Andreas Stihl AG und Co. KG för optimering och förbättring av webbplatsen.

Du kan förhindra användandet, vidareförmedlingen och bearbetningen av uppgifterna till Andreas Stihl AG und Co. KG om hur du använder webbplatsen (skapad av cookies/kakor), genom att ladda ner och installera en plugin i din webbläsare som finns tillgänglig på nedanstående länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se Därigenom upphör också per automatik webbanalysen av dina uppgifter för denna webbplats av Google Analytics.

Sociala media och Sociala Plugins
Vi erbjuder dig, via våra sidor i sociala media, (t.ex. Facebook, LinkedIn, YouToube, Google+) en bred och omfattande personlig support. Om du skickar en förfrågan till oss via sociala media, vidarebefordrar vi den till berörd avdelning. Uppgifterna används uteslutande till att besvara din förfrågan.

För att kunna ta kontakt med oss via sociala media, måste du anmäla dig till dessa tjänster. I detta syfte insamlar, lagrar och använder de företag som står bakom respektive tjänst också personuppgifter. Vi har inget inflytande över hur de samlas in, i vilken omfattning eller användningen av dessa personuppgifter.

På våra internetsidor används dessutom Sociala Plugins. De är bl.a.:

„Dela-knapp“ till Facebook
„+1″-knapp“ till Google Plus
„twitter – knapp“

Det rör sig i dessa fall om tjänster som erbjuds av de USA-baserade företagen:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
Google Inc., (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
Twitter. Inc., (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

När du går in på en webbsida på vår webbplats, som innehåller ett Socialt Plugin, bygger din webbläsare upp en direkt förbindelse till servern hos respektive företag. Innehållet i denna Plugin överförs direkt till din webbläsare och binds in på webbsidan. Vi har därför inget inflytande över omfattningen av uppgifterna, som respektive företag samlar in med hjälp av dessa Plugin. Vi kan därför bara informera om det som är känt för oss:

Med inbindandet av en Plugin får respektive företag information om att du går in på en specifik sida på vår webbplats. Om du är inloggad på en av ovanstående företags webbplatser, kan företaget tilldela detta besök till ditt konto hos dem. När du interagerar med Plugin kommer motsvarande information från din webbläsare att direkt överföras till och lagras hos respektive företag. Om du inte har något konto hos något av ovanstående företag, finns ändå möjligheten att de kan få vetskap om och lagra din IP-adress

Det kan därför inte uteslutas, att ovan nämnda företag, oavsett om du har ett konto hos dem eller inte eller klickar på en Plugin, får information om din IP-adress och besökt URL från varje besökare på vår webbplats. Ditt besök på vår webbplats kan därför möjligen spåras av dessa företag.

För syfte och omfång av datainsamlingen samt användandet av uppgifterna av dessa företag, såväl som dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din personliga integritet ber vi dig att läsa om detta på:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.
Google: http://www.google.com/intl/de/privacy/privacy-policy.html
Twitter: https://twitter.com/privacy

Om du är medlem på något av de ovan nämnda och inte vill att berörda företag skall samla uppgifter och sammanlänka dem med de medlemsuppgifter som finns lagrat hos dem, måste du logga ut dig från ditt konto hos respektive företag innan du använder någon av våra sidor.

Vidarebefordran av personuppgifter
Vidarebefordran av dina personuppgifter sker vid begärd hemleverans till det företag som fått i uppdrag att sköta leveransen. För att genomföra betalningar vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter till det företag som fått i uppdrag att sköta våra betalningstjänster och/eller kreditinstitut.

Betalningsprocessen görs via tjänsteföretaget PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg). För detaljer om hantering av personuppgifter och sekretesspolicy hos PayPal och PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A, gå till PayPals sida under adressen www.paypal.se. För att kunna genomföra betalningen överför vi följande uppgifter till PayPal: köpt/a vara/varor och total köpeskilling.

Överföring av personuppgifter till tredje land
I enlighet med vad som följer av dessa villkor kan personuppgifter komma att överföras till företag och organisationer, inom, såväl som utanför EU (tredje land).

Datasäkerhet
Dina personuppgifter överförs krypterade över internet vid betalningsprocessen. Vi säkrar vår webbplats och andra system med vedertagna och erkända tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörande, intrång, förändringar eller spridande av dina uppgifter av icke berättigade personer, utan att vi kan garantera ett absolut skydd. Tillträde till ditt kundkonto kan bara fås genom att ditt personliga lösenord anges. Behandla alltid dina inloggningsuppgifter konfidentiellt och stäng webbläsarens fönster, när kommunikationen med oss är klar, speciellt om datorn också används av andra.

Kontaktperson
Vid frågor om datainsamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter, information, rättande, spärrande eller borttagning av uppgifter och återkallelse av samtycke till behandling kan du kontakta oss direkt. Våra kontaktuppgifter hittar du på vår webbplats under vårt {{DealerImpressum}}.

Vad är cookies/kakor?
En cookie/kaka är en liten textfil som lagras i din dator när du besöker vissa webbplatser. Vi använder cookies/kakor för att komma ihåg vad som finns i din kundvagn och hur långt du kommit i din beställning, att skicka kontaktförfrågningar, och för att komma ihåg dig om du kommer tillbaka till vår sida. För att kunna köpa STIHL och VIKING produkter måste du tillåta användningen av cookies/kakor. Om du inte tillåter användningen av cookies/kakor, kan du se innehållet på vår webbsida, men du kommer inte att kunna skicka kontaktformuläret eller köpa produkter. Cookies/kakor kan inte skada din dator. Cookies/kakor som skapas av vår webbsida innehåller ingen personlig information som betal- eller kreditkortsinformation. Vi ger dig denna information för att visa att vi uppfyller gällande lagstiftning och för att visa att vi respekterar och skyddar din personliga integritet när du använder vår webbsida. Klicka här för att läsa vår Sekretesspolicy samt våra Köp- och leveransvillkor.

Mer information om cookies/kakor
Du kan läsa mer om cookies och hur de används på aboutcookies.org

Så använder vi cookies/kakor
För att kunna köpa STIHL och VIKING produkter, måste du tillåta användningen av cookies/kakor. Om du inte tillåter användningen av cookies/kakor, kan du se innehållet på vår webbsida, men du kommer inte att kunna skicka kontaktformuläret eller köpa produkter. Om du vill radera cookies/kakor som redan finns på din dator, så hittar du instruktioner på engelska för fyra av de vanligaste webbläsarna på någon av länkarna nedan:
- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/block-enable-or-allow-cookies
- Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de-DE
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen?esab=a&s=enable+and+disable+cookies&r=0&as=s
- Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=de_DE

Våra cookies/kakor:

Våra villkor för cookie/kakor I nedanstående lista kan de vilka cookies/kakor vi i första hand använder och till vad:

Cookie/kaka Namn cookie/kaka Cookie/kaka användning CookieNoticeDisplayed Cookie/kaka hänvisning Vi använder denna cookie/kaka för att informationen om cookies/kakor inte visas igen när du en gång tillåtet användandet av våra cookies/kakor. Cart Varukorg Denna cookie/kaka används för att identifiera innehållet i den aktuella varukorgen som ditt innehåll. CartTotalCookie Cookie/kaka totalsumma varukorg Denna cookie/kaka används för att identifiera aktuellt antal artiklar i varukorgen. __RequestVerificationToken Säkerhets cookie/kaka Denna säkerhets cookie/kaka validera förfrågningar och ger ett skydd mot att andra användare kan komma åt dessa cookies/kakor. lco Köpprocess cookie/kaka Denna cookie/kaka identifierar de sista stegen i din köpprocess.

Cookies/kakor tredje part Vi kontrollerar inte inställningar för tredje parts cookies/kakor. Vill du ha mer information om tredje parts cookies/kakor rekommenderar vi dig att besöka tredje parts webbplatser för att läsa mer om hur de använder cookies/kakor. Observera att vi inte kan ta något ansvar för tredje parts webbplatser och deras innehåll. I listan nedan ser du vilka tredje parts cookies/kakor vi använder och vad de används till

Namn partner Cookie/kaka användning ‘Dela’ ‘Dela’ använder cookies/kakor på olika sätt, speciellt för dela innehåll i sociala media. Länk för mer information: http://support.addthis.com/customer/portal/questions/327365-cookie-audit

Google Google Analytics använder cookies/kakor för att se hur webbplatsen används och analysändamål. Länk(ar) för mer information: http://www.google.com/intl/de_de/policies/technologies/cookies/

Möjlighet att dela innehåll
Om du använder dig av möjligheten att dela innehåll med vänner över sociala media, t.ex. via, Facebook eller Twitter, kan cookies/kakor skickas till dig från dessa sidor. Vi kontrollerar inte inställningarna för dessa cookies/kakor. Vill du veta mer om användandet av dessa cookies/kakor rekommenderar vi att du besöker respektive webbplats för mer information.